Fires i Activitats

Tot i que un dels seus valors principals indiscutibles és el potencial que tenen per promocionar productes, retenir o adquirir nous clients i establir contactes comercials. Les tendències dels últims anys han fer que aquestes fires i esdeveniments s’organitzin no només per ampliar les perspectives comercials,  sinó també amb la intenció de ser un espai d’intercanvi i de creació de xarxes, de transferència d’experiències i  de coneixement, tant per a expositors com per a visitants.

Som conscients que les fires i esdeveniments que realitzem al municipi són una gran eina de dinamització econòmica no només pels participants, sinó que també afavoreix econòmicament la majoria d’establiments, tals com comerços, bars, restaurants hotels…del mateix municipi, així com també als establiments dels municipis del nostre voltant.

A continuació us proposem consultar les següents fires i esdeveniments: